Andrzej Kaliński, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 1991 r. W latach 1986-1990 pracował w administracji rządowej i skarbowej, następnie w latach 1990-1996 w Ministerstwie Sprawiedliwości i w latach 1996-2001 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W okresie pracy w MSZ prowadził jako przedstawiciel Rządu RP sprawy zawisłe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestniczył w imieniu Rządu RP w rozprawach przed ww. Trybunałem. Od 2001 do 2002 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Od 2002 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. W latach 1995-2004 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie doradca zamówieniowy. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.   
   

FIRMA    DZIEDZINY PRAKTYKI    KONTAKT    LUDZIE    NEWSY  

   
   
  WEBDESIGN BY  ORTOGRAFIKA.EU